Hvis vi i Danmark skal kunne opretholde vores levestandarder og vores velfærdssamfund, skal vi være villige til at tage imod mennesker udefra, som ønsker at bidrage til vort danske samfund.

Udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde og yde og på denne baggrund øge deres egen levestandard, skal være mere end velkomne i Danmark. Jeg er taknemmelig for, at Danmark er et land, som er villig til at modtage folk, der vil gøre en indsats. Da min far selv rejste til Danmark, var det for at søge et bedre liv for sig selv og sin familie, og havde Danmark ikke taget imod min far dengang og ladet ham gøre en indsats på arbejdsmarkedet, var jeg aldrig selv kommet til landet og fået min mulighed for at være en integreret del af det danske samfund.

Indvandrere skal altså være velkomne i Danmark, hvis de tilslutter sig vores danske værdier og gør en indsats for at forbedre vores danske samfund. Det er en af de vigtigste holdninger i det værdikonservative grundlag, jeg altid har formuleret min politik ud fra.

For asylansøgere, som kommer til Danmark, fordi de er forfulgt eller truet i deres hjemland, skal ansøgningssystemet være langt mere effektivt. Hverken de eller Danmark kan være tjent med, at de i årevis skal sidde i en lejr og vente på at få at vide, om de har en fremtid i Danmark eller ej. Derfor skal vi være hurtigere til at afgøre asylansøgeres sager, så de enten kan få ophold i Danmark eller må vende hjem.

Det vil også gøre, at de mennesker, der bliver tilbudt asyl, hurtigere kan komme ud og blive integreret i det danske samfund i stedet for at være dybt traumatiserede efter en årrække i en flygtningelejr.

Webdesign: Dudal Webdesign