Jeg regner mig selv for at være værdikonservativ. Det har jeg ikke altid været. I 1980’erne og 90’erne var jeg åndsliberal, men i takt med at min interesse for og mit engagement i det danske demokrati er steget sammen med min kærlighed til Danmark, demokratiet og dansk kultur - og ikke mindst som følge af Muhammedkrisen - blev jeg værdikonservativ. Under Muhammedkrisen i 2005 oplevede jeg de danske demokratiske værdier blive sat under massivt pres fra alle sider. Der var en mangel på forståelse for de grundlæggende værdier, som giver det danske samfund en særlig demokratisk status.

Værdikonservatismen forsøger – ligesom den traditionelle konservative tankegang – at skabe en optimal balance mellem staten og individets frihed. Målet er mest mulig personlig frihed til alle. Der, hvor værdikonservatismen adskiller sig fra værdiliberalismen, er i hensynet til de svage i samfundet. Vi har meningsfrihed i Danmark, og staten skal ikke blande sig i privatsfæren. Men dette ændrer ikke ved, at det også er vores pligt og ansvar at hjælpe dem, der bliver undertrykt eller dem, hvis personlige frihed til at vælge bliver krænket. Derfor er det enormt vigtigt, at vi fremhæver de demokratiske værdier og sikrer de bedst mulige vilkår for at udbrede disse værdier. Vi skal sørge for, at danskerne kender til de demokratiske værdier og den frihed, de skaber for den almindelige dansker. Vi kan ikke bare tage dem for givet.

Under Muhammedkrisen havde mange et misforstået ønske om, at alle kulturer og værdisæt var lige gode. Det danske samfund bygger på frihed og lighed i status, og det skal vi være glade for. Men derfor er der stadig værdisæt, som er bedre end andre. Og det er frem for alt de demokratiske værdier. Dem skal vi værne om, ellers mister vi dem. De danske værdier er baseret på en lang tradition for frihed, tolerance og respekt. Det er blandt andet den tradition, der gør Danmark så unik. Men vi skal hele tiden huske disse værdier, pleje dem og beskytte dem. Ellers mister vi dem. Det er dette fokus på de gode danske værdier, der gør, at jeg er værdikonservativ. Disse værdier er for mig det bedste og mest hellige i det danske samfund, og dem må vi værdsætte frem for alt andet.

Webdesign: Dudal Webdesign