For mig er demokratiet og ytringsfriheden hjørnestenen i ethvert velfungerende samfund; ja, endda i ethvert velfungerende menneskes liv og hverdag. For mig betyder demokrati retten til at diskutere og stille spørgsmålstegn ved det samfund, man lever i. Demokrati er muligheden for at argumentere og diskutere, uden at risikere at blive udsat for vold og undertrykkelse. Muligheder for at veje for og imod, og at se nuancer og konsekvenser ved beslutninger, før man tager dem. Demokrati giver den enkelte del i ejerskabet af samfundet og dets udvikling.

Jeg har på tæt hold oplevet samfund, hvor demokrati og ytringsfrihed er ikke-eksisterende. I min bog ”khader.dk” har jeg beskrevet en episode, som jeg oplevede, da jeg boede i Syrien som barn. En ung fagforeningsmand i min landsby talte bøndernes sag, og han var meget krævende og kritisk overfor magthaverne og nægtede at holde mund. Han blev pludselig hentet i sit hjem midt om natten, og derefter så eller hørte vi ikke fra ham i et års tid.

Da vi en dag kom hjem fra skole, stod folk forsamlet ovre på landsbypladsen. Vi løb over for at se, hvad der skete. Der lå fagforeningsmanden død. Han var blevet smidt ud af en militærbil, der bare var kørt videre. Da han blev hentet af militæret, vejede han mindst hundrede kilo. Nu vejede han måske tredive, og han lignede en muselmand fra nazisternes koncentrationslejre.

Sådan fungerede regimet. Man kunne altid statuere et grimt eksempel, hvis folk var utilfredse. Her var beskeden: Vi kan tage den stærkeste af jer og gøre sådan her ved ham, så pas hellere på!

Den historie er et godt eksempel på, at et samfund uden ytringsfrihed tilsidesætter grundlæggende menneskerettigheder. Derfor er kampen for ytringsfriheden, friheden til at have sine egne meninger og holdninger, mit hjertebarn og min vigtigste mærkesag.

I Danmark har vi ytringsfrihed; retten til at sige hvad vi mener, også selv om magthaverne ikke altid er enige med os. Og vi har et velfungerende demokrati. Det skal vi være stolte af og glade for, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde fast ved og videreudvikle det. Den frihed, der ligger i retten til at udtale os og retten til at vælge vores egne beslutningstagere, er en af de ting, der gør Danmark til et dejligt land i at leve i.

Under Muhammedkrisen i 2005 oplevede jeg selv, at visse mennesker modsætter sig ytringsfriheden for enhver pris, da jeg forsvarede tegningerne af profeten Muhammed. Siden min indtræden i Folketinget i 2001 og frem til i dag, har jeg altid haft ytringsfriheden og demokratiet som mine mærkesager. De er grundlaget for mit politiske liv, uanset hvilket parti jeg repræsenterer. Jeg ved, hvad det kan kræve af et menneske at kæmpe for ytringsfriheden, og jeg ved, at det er det hele værd.

Webdesign: Dudal Webdesign