Paulus: Naser Khaders far blev født tæt på det sted, hvor Jesus blev født. Hans mor blev født i Damaskus, tæt på det sted, hvor Paulus blev omvendt. I islam er Paulus skurken, der forfalskede Jesu budskab. Naser Khader har længe været meget optaget af apostlen Paulus, hvis indflydelse på kristendommen og vestlig kultur ikke kan overdrives; man kan argumentere for, at ingen har haft større indflydelse end Paulus. Han er den største bidragsyder til Det Nye Testamente, og det var ham, der gjorde kristendommen universel. Uden Paulus ville kristendommen næppe være blevet en verdensreligion, og verden ville have set helt anderledes ud. I Danmark er han paradoksalt nok en overset teolog.
 
Luther: Med Martin Luther kom individualismen. Han tog et opgør med den katolske kirke, oversatte bibelen til tysk og skrev Den Lille Katekismus, hvormed han gjorde kristendommen tilgængelig for helt almindelige mennesker. Da reformationen kom til Danmark, fik vi vores egen danske kirke, biblen blev oversat til dansk, præsten prædikede på dansk og vi fik en overdådig salmeskat. Det, vi i dag opfatter som danskhed, har kirken i høj grad været med til at udforme, og det får den slet ikke credit nok for. Kirken har bidraget til vores samfund og været en central del af vores hverdag og kultur op gennem historien; hele vores velfærdsstat bygger på den kristne tanke om lighed og næstekærlighed. Jo mere, Naser Khader har fordybet sig i kristendommen og Luther, jo mere er han kommet til at se, hvad der er i vejen med hans egen religion. Når Naser i dag taler om behovet for en reformation af islam, så er han i høj grad inspireret af Luthers reformation af kristendommen.
 
Bonhoeffer: Naser Khader stiftede bekendtskab med Dietrich Bonhoeffer, da han læste teologi, og han blev hurtigt et personligt forbillede. Præsten Bonhoeffer gik fra at være pacifist til at blive aktiv i modstandsbevægelsen. En kamp, der kostede hans eget liv, men det var en pris, han var villig til at betale. Det er noget, Naser savner i nutiden; hjerteblod. Bonhoeffer var en mand, der levede, som han talte, og han sagde blandt andet de vise ord: “Ikke at handle er også en handling”. Ord, Naser ofte har tænkt på, mens vi har set Syrien falde helt fra hinanden; et skrækeksempel på, hvad der kan ske, når man ikke handler i tide. Bonhoeffer sagde også, at det engang imellem kan være nødvendigt at slå det onde ihjel for at undgå mere ondt. I Danmark havde vi modstandspræsten Kaj Munk – Tyskland havde Dietrich Bonhoeffer. Men den store tyske teolog har inspireret teologer over hele verden. I islam slynger man om sig med ærestitlen martyr, men det samme ser man ikke i kristendommen; der er dog stor enighed om, at Dietrich Bonhoeffer døde som martyr.
Webdesign: Dudal Webdesign