Indtil for ganske nylig har jeg haft et ganske deprimeret syn på de arabiske lande. Jeg har længe eftersøgt en civil bevidsthed og et ønske om frihed hos de arabiske landes befolkninger.

Siden det arabiske forår er rullet som en lavine over det ene arabiske land efter det andet, er der lige pludselig kommet fornyet grund til håb for de arabiske civilbefolkninger.

Herhjemme er der en tendens til at skære alle arabere over én islamisk kam. Der er 23 arabiske lande. Alle har de forskellige historier, og alle har de såvel forskellige som fælles kulturelle træk.

Jeg vil med udgangspunkt i både arabernes historie og den vestlige påvirkning forsøge at give et bud på, hvad det er for nogle mennesker, der bor i de arabiske lande. Jeg vil fortælle om de normer, der danner et fælles kulturelt grundlag, men jeg vil også komme ind på de traditioner, befolkninger, skæbner, myter og samfundsforhold, der ligger til grund for diversiteten de arabiske lande imellem.
 

Webdesign: Dudal Webdesign