Naser Khader beretter i "khader.dk" om sin barndom i en lille landsby uden for Damaskus i Syrien. Om hvordan det var at blive familiesammenført til Danmark og om de første indtryk af landet.

Men "khader.dk" er også en debatbog om det multietniske Danmark. Hvordan gør vi integrationen bedre? Og hvad sker der med danskheden? Spørgsmålet om, hvordan "Det nye Danmark" skal se ud, optager mange, og det er vigtigt med en god og bred debat.”

Pressen skrev:

”Bogens overordnede tema er mentale og kulturelle kløfter. Ikke kun mellem danskere og indvandrere, men i lige så høj grad mellem indvandrere og deres hjemstavn, mellem romantiske fortidsforestillinger og globaliseringens realiteter, mellem misforstået tolerance og blind fundamentalisme, mellem traditionalisme og modernitet, mellem nyt og gammelt. Forfatteren ser det som sit ærinde at bygge broer over disse kløfter og dermed få sat lidt skik på en debat, der skæmmes af polarisering og skældsord.” – Kristeligt Dagblad

”I de timer, jeg var i bogens selskab, har jeg fået mere forståelse for de integrationskonflikter, vi har i dagens Danmark, end jeg har fået i alle de år, hvor integrationsspørgsmålet har eksisteret i mine politiske cirkler.” – Christine Antorini i Berlingske Tidende

Webdesign: Dudal Webdesign