Mit mål med denne bog er ikke at fortælle om islams og det islamiske familie- og livsmønsters lyksaligheder, men dels at afmystificere og dels at give læseren en baggrundsviden om de muslimske indvandreres og flygtninges religion samt familie- og livsmønster inklusiv kulturelle normer og værdier. Min hensigt med bogen er at belyse det indhold, som mange indvandrere har med sig i bagagen, når de kommer til landet, hvilket er dybt indgroet og samtidig bestemmer hverdagslivet for mange af de personer, der kommer til Danmark fra de muslimske lande. På den måde forsøger jeg at fremme dialog og forståelse mellem folk med flygtninge- og indvandrerbaggrund samt folk med dansk baggrund.
 

Pressen skrev:

”Ualmindeligt oplysende værk.... Bogens formål er at oplyse historisk og faktuelt, for at fjerne gensidige fordomme og tilsvarende fremme tolerancen og forståelsen.... Grundtonen er nøgtern, tro mod alle akademiske krav om saglighed.... Khader er en glimrende formidler, både når det gælder religionshistorie og almindelig historie” – Kristeligt Dagblad

”Ære og skam er en klog, underholdende og kyndig fremstilling af den verden fremmede kommer fra” – Jyllandsposten

Webdesign: Dudal Webdesign